Vừa qua BQT diễn đàn có nhận đuợc một số thư phản ánh về truờng hợp thành viên muợn danh để trục lợi trên việc tư vấn di trú .Điều này đi nguợc lại với lợi ích và tiêu chí của Diễn đàn Xúât Nhập Cảnh.

Nay BQT xin lưu ý đến các anh chi tham gia diễn đàn một số điều như sau.

- www.xuatnhapcanh.com là một diễn đàn phi lợi nhuận ,đuợc xây dựng và vận hành theo tiêu chí " Nguời đi truớc Ruớc nguời đi sau" tức là các anh chị đã và đang hòan thành thủ tục định cư , huớng dẫn , chia sẻ các kinh nghiệm thực tế cho các anh chị chuẩn bị hồ sơ định cư .
- XNC hiện tại chỉ duy nhất duy trì họat động trên diễn đàn, ngoài ra XNC kg tham gia, tổ chức bất kỳ họat động dich vụ , tư vấn... có thu phí.
- Danh sách BQT diễn đàn đuợc niêm yết duới đây để các anh chị tiện theo dõi và liên hệ.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc thành viên , hay tổ chức ngòai XNC sử dụng hình ảnh , tên , thành viên của XNC để quảng cáo kinh doanh cho cá nhân.
- Việc sử dụng thông tin , bài viết cho các chuyên đề khác phải có sự đồng ý của BQT mới đuợc thực hiện .

Thay mặt BQT

Danh sách BQT diễn đàn
Các anh chị có thể email về xuatnhapcanh@gmail.com
1./ Hùng Việt
2./Hoàng Sơn
3./hongtran
4./linda
5./Duy Thái
6./ndtrg61
7./thanhvn
8./phuongle
9./thangtran
10./Hippo
11./liệu
12./ngomaiise
13./tamchi
14./yman
15./lightwind
16./Johnny
17./vuanhtt
18./QuynhNhu
19./tuongvan
20./caohung2010
21./dungquangnguyen
22./MD
23./Binh Minh
24./kid4l0ve
25./onenainainai
26./Tien Nguyen
27./quaidan
28./Lyly
29./huyle216
30./TrucDao
31./Ticon
32./phuthohoa
33./ThaoMy
34./ ASM
35./Thành
36./Yenbui54