Chào các bạn, hồ sơ của tôi có :
Case number là HCM 2002525004
và Priority Date là 17 Jul 2000.
Hôm trước NVC có yêu cầu tôi bổ túc thêm một vài loại giấy tờ, người nhà tôi ở Mỹ đã gửi cách đây khoảng 2 tháng, và mới đây người nhà tôi hỏi thì NVC trả lời là NoRecord. Tôi cũng không biết thế nào ? Vậy nhờ các bạn xem giùm hồ sơ của tôi đã đến giai đoạn nào rồi nhé. Cám ơn các bạn.
Lienpham