Em đã nhận đươc visa ,còn em của em thiếu LLTP ,nó 16 tuổi đang học lớp 10 và gia đình em ở xa nữa ! vậy khi vào bổ túc hồ sơ LLTP của em trai em , thì em cầm visa của em để được vào cổng bổ sung thay em của em được ko ạ ! Và nếu bổ sung LLTP thì có được cấp giấy hồng ngay tai chỗ hay phải hen ngay lai ạ và nếu hẹn ngày thì khoảng bao lâu ạ !
Cảm ơn và thân chào !!!!