Gửi Các Bạn,

Các bạn cho mình hỏi. Hiện tại mình có 2 hs. Chi tiết như sau:

1 hs do má mình làm
Case number: HCM2009752394
PA name Hoan Dinh Nguyen
Preference Category F2B-Unmmarried sons and daughter of perm. res.
Your Priority Date 21Aug2007

1 hs do anh chị làm
Case number: HCM2009744004
PA name Hoan Dinh Nguyen
Preference Category F4-Brothers and Sisters of US Citizens
Your Priority Date 18May2006

Ba má mình chưa có quốc tịch, sang năm sẽ kêu đi thi. Nếu ba má mình đậu thì mình khi nào được phỏng vấn và gọi đi khám sức khỏe. Thời gian mất bao lâu. Các anh chị cho biết giúp nhé