Xin chào các ACE trên diễn đàn XNC,
Nhờ các ACE kiểm tra giúp hồ sơ của gia đình mình:
- Diện F4
-HCM2005797054
-PD: sep/03/2002
Cảm Ơn Anh Chị Nhiều. Chúc Anh Chị Năm Mới Vui Vẻ