Lúc apply làm student tại trường tôi ko hiểu vấn đề này? Lúc điền đơn có phần: Major/Academic Program:
.CODE____________________
. If undecided, temporarily choose GENMJ.AS.1
See CODE SHEET- Application CANNOT be processed without an academic program ( cái này thì chọn Code major trang cuối chọn major nào thì điền code major đó)

. Vấn đề ỡ đây thì tôi chưa biết chọn Major nào nên tôi điền GENMJ.AS.1 đúng như phần chỉ dẫn ( chưa có quyết định major nào). Nhưng lúc tôi log in account student ỡ wed trường thì tôi thấy :
>>>>>Academic Program :AA General Studies: Astronomy
Tôi ko hiểu tại sao ngành học của tôi lại là Astronomy: Thiên văn??????
....Cho hỏi sau này tôi quyết định được Major của tôi, tôi có thể thay đổi đúng với Major của tôi ko????????? Ai kinh ngiệm xin giải thích tôi vấn đề này? Thank!