Trích Nguyên văn bởi bk190185 xem bài viết
xin chekc dum e ho so f4 HCM2002592012
ngay uu tien 01/02/2001
ngay dc chap thuan 21/02/2001
ngay ho so den luot giai quyet 19/02/2002
xin chek dum e ho so da complete chua ah???
e sinh ngay 19/01/1985 co di cug dc k?
khi nao nha minh moi dc fog van ah
check dum e nha,cam on tat ca
Hồ sơ completed ngày 4/3/2011. Tuổi của bạn đã được khóa lại khi mở hồ sơ nên chắc chắn không trở ngại gì.

Mặc dù đã complete nhưng hồ sơ của bạn chưa tới ngày đáo hạn. Theo lịch visa 4/2011, NVC giải quyết hồ sơ F4 có ngày ưu tiên trước 1/2/2000, hồ sơ của bạn 21/2/2001 nên phải chờ. Nhớ theo dõi lịch visa hằng tháng trên diễn đàn để biết hồ sơ của mình như thế nào nhé. Chúc may mắn.