Xin chào các a c e,
Cho mình hỏi hs HCM2005666023 đã có lịch PV chưa vậy ?HS của mình đã nộp cuối T.7/2010 cho 4 người. Nhưng sau đó NVC cho bổ sung thêm 1 người nữa (quá 21 tuổi, chưa lập gia đình).HS hoàn tất cuối T.8/2010. T.12/2010 Dì mình được biết là NVC đã chuyển hs về TLSQ ở VN. Cho đến nay mình vẫn chưa nhận được thư mời PV ?Nhờ các bạn kiểm tra giúp. Cảm ơn nhiều.