Anh chị check dùm em hồ sơ thuộc diện F4
Case number: HCM2002693014
Priority Date: 28APR2001.
Hiện tại gia đình em đã đóng tiền 404$. Nhưng vẫn chưa nhận được thông tin gì.
Anh chị kiểm tra dùm em xem hồ sơ đã đến giai đoạn nào và cần phải làm các bước gì tiếp theo?mong các anh chị hướng dẫn giúp.