nhờ ACE xem Hồ Sơ HCM 2009773 035 hoan tat' ngay` 25/1/2011 da chuyen ve Lanh Su Quan Hoa Ky tai TP Ho Chi Minh chua ? , thank