hcm2010716094- receipt number:wac 07 183 54540 -receipt date:jun.6.2007 . notice date: july. 2. 2010 . priority date : may. 23. 2010.mình nhờ các ACE trong diển đàn xem giúp HS nay đã tiến triễn đến đâu rồi, mẩu DS230 mình cũng đã làm và gởi, kể cả đã đóng các khoản tiền theo qui định của họ xong hết rồi. xin cảm ơn và gởi lời chúc sức khỏe đến tất cả ACE trong diễn đàn. thân ái.