Xin check dùm hồ sơ F4


Chào các anh chị !
Hồ sơ của tôi thuộc diện F4 đã hoàn tất nộp tiền lệ phí visa, hồ sơ DS230, báo cáo thuế,.. cuối tháng 3/2011 này với :
- Case number : HCM2009752077
- Pd : 31/01/2002
Vậy xin các anh chị em bớt chút thời gian check dùm tôi:
- khi nào completed ?
- dự kiến khi nào sẽ được mời phỏng vấn

Xin cảm ơn ! lay