Trích Nguyên văn bởi Thidinhpham xem bài viết
Có nhiều hồ sơ trên diễn đàn có ngày pd:muộn hơn em .tại sao họ lại hoàn thành sớm trước vây! Luôn thể .ace check giúp em hồ sơ cuả em đến đâu rồi.
Case number:HCM2006699044
pd:august 27, 2001.
Em cảm ơn nhiều !
Thật ra nhờ họ biết diễn đàn XNC sớm,nên có sự chỉ dẫn theo thứ tự lớp lang.Mình tự làm thường hay chờ cho NVC gởi thư cho biết thiếu cái gì bổ sung cái đó nên hay chậm trễ.