Chào mấy bạn, nhờ mấy bạn kiểm tra dùm mình hồ sơ diện ưu tiên Cr1 số HCM2007783003 và 2 hồ sơ đi kèm diện ưu tiên Cr2 sô HCM2007783004 vs HCM2007783005,hồ sơ này đã phỏng vấn vào ngày 12/4/2010 và đã nhận giấy xanh NVC nói về chờ đến nay đã được gần 1 năm mà vẫn chưa thấy hồi âm. mong các ban júp đỡ.