receipt number: WAC-01-205-53166
case number: HCM2005710043
diện ưu tiên : F4
ngày ưu tiên :22-5-2001
ngày nhận :19-8-2002
em là thành viên mới nên có gì mọi người giúp đỡ em nhé
em đã đóng tiền visa rồi nhưng vẫn chưa thấy gọi đi phỏng vấn.