hồ sơ:
Case Number: HCM2005723065
Your Priority Date: 17APR2000

Bao giờ gia đình em mới được gọi phỏng vấn? gia đình em cần phải làm những gì? hiện tại gia đình em còn mù mờ về chuyện xuất nhập cảnh lắm. xin được AC trong DĐ giúp đỡ.

cảm ơn !