Nhờ anh chị kiểm tra tình trạng hồ sơ của gia đình em xem đã được completed chưa.
+ case number : HCM 2004788022
+ priority date : Juune 18,2001
+ Approved date : 09/09/2004
Cám ơn anh chị rất nhiều.