Nhờ ACE coi giùm diện F3 đang gọi lịch phỏng vấn ở giai đoạn nào?
Còn diện F3 đã hoàn tất hồ sơ vào tháng 3 2011 thì dự đoán tháng mấy sẽ có lịch phỏng vấn, nhờ ACE cho biết để tiện sắp xếp lịch học và công việc. xin cảm ơn trước