Kính nhờ các anh chị kiểm tra giúp hồ sơ hcm 2009752077 (pd 31/02/2002) đã được NVC báo trên hệ thống completed chưa ?
Xin cám ơn nhiều !