Trích Nguyên văn bởi beoly xem bài viết
MONG ANH CHỊ CHECK GIÚP EM HỒ SƠ HCM 2011547018 đã completed chưa !mong anh chị giúp em!
NVC đã chuẩn bị một bộ hồ sơ để gởi cho bạn vao ngày 10/3/2011. Bạn đã nhận, thực hiên và gởi lại cho NVC chưa? Chúc may mắn.