Mấy anh chị có ai ơ Houston không giúp em với em mới qua nên không biết gì nhiều. Em ở vùng 77070 em muổn học ESL em nghe nói có mấy trường sollege dạy Free phải không có ai biết chỉ em với. Thanks anh chị trước