Thị thực F3: Con đã kết hôn của công dân Hoa Kỳ bao gồm cả vợ/chồng và con dưới 21 tuổI của F3.