Tác giả:Tin Yêu
Nhạc và lời: Thế Thông
Tiếng hát: CĐ Sao Mai
Proshow Gold: Tin Yêu

Nguồn: DungLac