Con chưa đi... sao mẹ lại khóc?
Cơn mưa chiều!
Nghe tiếng khóc của mẹ nhiều hơn
Hơn năm phút nghe phone hai phần ba là nước mắt
Con không đành lòng khi kêu mẹ... "mẹ cúp phone"

Xưa mẹ tiễn con đi vào nam đi học
Một rương đồ, mười lăm ký gạo ít cá khô
Mẹ có dặn! quê hương là bến đỗ
Học xong rồi nhớ về nhé! mẹ mong
Và hãy nhớ! ghi tâm khắc trong lòng
"Nhân nghĩa" làm đầu mai sau con thanh thản

Mẹ Ơi! tóc con nay ngả hai màu
Hai vai bạc bụi phong sương
Con dặm trường còn mê mãi
Hai mươi mấy năm về thăm mẹ được bao lần
Chắc lúc ấy mẹ khóc thầm... nên con không nghe thấy
Rồi lúc này con lại nói "mẹ... con đi đây"
Mẹ lại khóc, lần này nghe tim nhói
Mẹ nói " lần này con đi là xa mẹ nhất trong đời"
Mẹ lo lắng khi con về nơi đất khách

"Mẹ ơi!... mẹ cúp phone"
Thương mẹ quá mẹ ơi
Nhưng đường đời con là như thế
Mãi xa nhà... đất khách tợ chốn quê
"Mẹ ơi! con không dám hứa ngày về
Nhưng giờ con mới hiểu
Quê hương mình là nơi có mẹ đó mẹ ơi"

... Sad(

(Kính tặng mẹ)