case number 2006709083
cho em hỏi! cậu em đã lâp gia đình cách đây hai năm, vợ cậu em đã có 1 con riêng 10 tuổi, nay cậu em muốn làm hồ sơ cho cháu di chung luôn thì có được k ạ ..^^!em cảm nhiều ...