Chào cô chú trong diễn đàn,
Hồ sơ F4 nhà cháu HCM2005750015
P/d: 28/9/2001
Approve day: 17/8/2005
Nhà cháu nộp SD 230 vào tháng 11/2010 nhưng bị trục trặc sai tới sai lui nên đến 02/03/2011 mới complete hồ sơ. Nhà cháu cũng đã đóng mỗi người 404$ rồi, cô chú cho cháu hỏi là:
Lịch visa F4 bị dời lại mà cháu sinh ngày 01/09/1986 vậy sau này cháu có được đi không. Cháu nghe người thì nói đã đóng 404$ rồi thì hồ sơ đã chốt, người thì nói chưa chắc.
Cháu muốn biết chắc là mình có được đi không để còn sắp xếp công việc sau này. Cô chú nào biết chỉ giùm cháu.
Thanks