Chào cả nhà F4 !
Em là thành viên mới cho em xin tham gia vào gia đình F4-2004 để được cùn giao lưu và trao đổi thông tin của F4-2004 nha .