Quy định sử dụng dịch vụ và Nội quy

Tất cả bài gởi đều phải viết bằng tiếng Việt có dấu hoặc bằng tiếng Anh (English) Không được bàn về chuyện chính trị, tôn giáo hay những đề tài dễ gây hiềm khích. Không được kỳ thị chủng tộc, giới tính, nơi cư ngụ hay tuổi tác.

Xin hãy cư xử hoà nhã với nhau! Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất cứ hình thức công kích, mạ lị nào nhắm vào một cá nhân hay một đoàn thể.

Không được gởi bài hoặc hình ảnh có nội dung thô tục, khiêu dâm.

Nếu vi phạm chúng tôi sẽ tước quyền lợi thành viên mà không cần phải báo trước..

Các bài viết trong diễn đàn mang tính chất tham khảo, đúc kết từ những kinh nghiệm thực tế của những thành viên đi trước. Các thành viên viết bài tự chiụ trách nhiệm về tính xác thực trong bài viết của mình.

Quy định về Avatar & Chữ ký của thành viên:

Tất cả thành viên chính thức của XNC đều có thể tạo cho riêng mình một chữ ký và biểu tượng (avatar) thích hợp nhưng kích thước không quá 120x80 px.

Nghiêm cấm đưa các hình ảnh của các tôn giáo. nguyên thủ quốc gia hoặc các danh nhân hoặc có tính chất tội phạm, phatxit, diệt chủng, khủng bố... gây phản cảm cho diễn đàn.

- Chữ ký không quá size 3 của diễn đàn.

- Nội dung chữ ký không vi phạm về thuần phong mỹ tục người Việt.

Xin cảm ơn!

BQT Diễn đàn Xuất Nhập Cảnh.