PhuongChau's Recent Activity

 1. PhuongChau đã trả lời vào chủ đề [Hồ sơ F1] Hồ sơ F1 - HCM2014822163.

  Trường hợp của bạn đã có tên trong hồ sơ bảo lãnh F1 chung với mẹ bạn, thì trong Form I-485 điều chỉnh tình trạng di trú trong phần Have...

  23/7/17 lúc 14:09
 2. PhuongChau đã trả lời vào chủ đề [Hôn phu & Hôn thê] Hồ sơ K1 - WAC1790302625.

  Cũng vẫn những thông tin cũ, hồ bạn hiện tại vẫn còn ở USCIS, đang ở giai đoạn xem xét ban đầu, chưa được chấp thuận Approval Date. Bạn...

  23/7/17 lúc 12:36
 3. PhuongChau đã trả lời vào chủ đề [Hồ sơ F4] Hồ sơ F4 - HCM2010561215*.

  Dấu gạch chéo (/) bạn sẽ thay thế bằng dấu gạch ngang (-). Thí dụ: số nhà 2/3, sẽ được thay thế là 2-3. P/s: Tôi đã di chuyển bài viết...

  23/7/17 lúc 12:32
 4. PhuongChau đã trả lời vào chủ đề [Hồ sơ F4] Hồ sơ F4 - EAC0503653107.

  Nội dung trên là giấy Form I-797, Notice of Action, Approval Date Notice. NVC thông báo ngày chấp thuận của hồ sơ gia đình bạn là...

  22/7/17 lúc 16:57
 5. PhuongChau đã trả lời vào chủ đề [Hồ sơ F4] Hồ sơ F4 - EAC0503653107.

  Đây là kết quả check hồ sơ của bạn khi còn ở USCIS. Hồ sơ của gia đình bạn được Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ USCIS, xem xét chấp thuận...

  22/7/17 lúc 15:29
 6. PhuongChau đã trả lời vào chủ đề [Hồ sơ F4] Hồ sơ F4 - EAC0503653107.

  Chào Quinn Lâm, Hồ sơ của gia đình bạn đã có số hồ sơ Case Number HCM do NVC cấp chưa?

  22/7/17 lúc 15:09
 7. PhuongChau đã trả lời vào chủ đề [Hồ sơ F4] Hồ sơ F4 - HCM2009627097*.

  Mật khẩu password do bạn tự đăng nhập, thì bạn mới có thể vào post bài được chứ, BĐH làm sao biết được mật khẩu của bạn để mà đăng nhập,...

  22/7/17 lúc 15:04
 8. PhuongChau đã trả lời vào chủ đề [Phỏng vấn thành công] Danh sách những thành viên diện visa F4 đã phỏng vấn thành công.

  Thành viên thanhquan1704 Hồ sơ F4 - HCM2009781434 Đã phỏng vấn thành công.

  22/7/17 lúc 14:36
 9. PhuongChau đã trả lời vào chủ đề [Hồ sơ F4] Hồ sơ F4 - HCM2009627097*.

  Đúng! đây là topic của bạn có thắc mắc gì về hồ sơ di trú của mình thì cứ post bài, và đặt câu hỏi. BĐH sẽ tư vấn, hướng dẫn giúp bạn.

  22/7/17 lúc 14:30
 10. PhuongChau đã trả lời vào chủ đề [Phỏng vấn thành công] Danh sách những thành viên diện visa F4 đã phỏng vấn thành công.

  Thành viên anhpham97 Hồ sơ F4 - HCM2010532007 Đã phỏng vấn thành công.

  22/7/17 lúc 14:25
 11. PhuongChau đã trả lời vào chủ đề [Phỏng vấn thành công] Danh sách những thành viên diện visa F4 đã phỏng vấn thành công.

  Thành viên Hieubadau Hồ sơ F4 - HCM2009743224 Đã phỏng vấn thành công.

  22/7/17 lúc 14:20
 12. PhuongChau đã trả lời vào chủ đề [Phỏng vấn thành công] Danh sách những thành viên diện visa F4 đã phỏng vấn thành công.

  Thành viên thanhphan Hồ sơ F4 - HCM2004624023 Đã phỏng vấn thành công.

  22/7/17 lúc 14:17
 13. PhuongChau đã trả lời vào chủ đề [Phỏng vấn thành công] Danh sách những thành viên diện visa F4 đã phỏng vấn thành công.

  Thành viên lengocminh Hồ sơ F4 - HCM2013686033 Đã phỏng vấn thành công.

  22/7/17 lúc 14:08
 14. PhuongChau đã trả lời vào chủ đề Em bị cận nặng vậy khám sức khỏe xong có được đi không?.

  Bạn xem hướng dẫn ở đây: http://xuatnhapcanh.com/threads/cac-bnh-b-cam-nhp-canh-hoa-ky.22501/

  22/7/17 lúc 13:56
 15. PhuongChau đã trả lời vào chủ đề [Diện Vợ, Chồng] Hồ sơ CR1 - HCM2016813071.

  Thường trong thư mời phỏng vấn LSQ sẽ yêu cầu những giấy tờ cần phải mang theo, bạn cứ theo đó mà thực hiện. Còn Lý lịch tư pháp số 2...

  22/7/17 lúc 13:48