PhuongChau's Recent Activity

 1. PhuongChau đã trả lời vào chủ đề [Hồ sơ F4] Hồ sơ F4 - HCM2010596121*.

  Chào Nguyenthanhvan, Hiện tại diện visa F4 đang xem xét đến trước ngày 08/06/2004, hồ sơ gia đình bạn có ngày ưu tiên 11/05/2007. Theo...

  21/11/17 lúc 21:55
 2. PhuongChau đã trả lời vào chủ đề [Hồ sơ F2A, 2B] Hồ sơ F2A - HCM2016578050*.

  Nội dung email trên bạn cần phải bổ sung chứng minh tài chính.

  21/11/17 lúc 21:48
 3. PhuongChau đã trả lời vào chủ đề [Hồ sơ F2A, 2B] Hồ sơ F2B - HCM2013796014*.

  Trường hợp của Ba bạn phải liên hệ với LSQ Hoa Kỳ tại TP.HCM để hỏi.

  21/11/17 lúc 21:43
 4. PhuongChau đã trả lời vào chủ đề [Hồ sơ F3] Hồ sơ F3 - HCM2010739278*.

  Chào cuc, Hiện tại diện visa F3 đang xem xét đến trước ngày 08/09/2005, và mở hồ sơ đến trước ngày 01/12/2005, hồ sơ này có ngày ưu tiên...

  21/11/17 lúc 21:39
 5. PhuongChau đã trả lời vào chủ đề [Diện Vợ, Chồng] Hồ sơ IR1 - nguyenthanhlinh.

  Chào nguyenthanhlinh, Dượng bạn muốn bảo lãnh cô bạn theo diện vợ/chồng IR1, thì phải có mặt tại Hoa Kỳ, và phải thực hiện các thủ tục...

  21/11/17 lúc 21:26
 6. PhuongChau đã trả lời vào chủ đề [Hồ sơ F1] Hồ sơ F1- HCM2009855172.

  Đề nghị bạn đọc nội quy diễn đàn, có đầy đủ thông tin hồ sơ. Rồi sẽ được giúp....

  21/11/17 lúc 15:25
 7. PhuongChau đã trả lời vào chủ đề [Hồ sơ F2A, 2B] Hồ sơ F2B - HCM2013796014*.

  Hiện tại diện visa F2B đang xem xét đến trước ngày 22/11/2010, và mở hồ sơ đến trước ngày 01/09/2011, hồ sơ này có ngày ưu tiên...

  20/11/17 lúc 22:17
 8. PhuongChau đã trả lời vào chủ đề [Hồ sơ F3] Hồ sơ F3 - HCM2010694034*.

  Chào TAI THU Kết quả check hồ sơ của bạn. Hồ sơ của gia đình bạn đã nhận được thông báo mở từ NVC chưa? Cần thông tin ở đây cho tôi...

  20/11/17 lúc 18:49
 9. PhuongChau đã trả lời vào chủ đề [Hôn phu & Hôn thê] Hồ sơ K1 - HCM2017635002*.

  Valid = chưa có hiệu lực, nên bạn chưa thể đặt lịch phỏng vấn.

  20/11/17 lúc 18:32
 10. PhuongChau đã trả lời vào chủ đề [Hôn phu & Hôn thê] Hồ sơ K1 - HCM2017635002*.

  Bạn xem hướng dẫn ở đây: http://www.xuatnhapcanh.com/threads/bao-tr-tai-chinh.26782/ Và ở đây:...

  20/11/17 lúc 18:27
 11. PhuongChau đã trả lời vào chủ đề [Hôn phu & Hôn thê] Hồ sơ K1 - HCM2015555282*.

  Chào le ngoc nga, Đây là kết quả check hồ sơ của bạn. Nội dung trên thông báo như sau: Trường hợp hồ sơ của bạn nhận giấy xanh, thì...

  20/11/17 lúc 17:43
 12. PhuongChau đã trả lời vào chủ đề [Hồ sơ F4] Hồ sơ F4 - HCM2009842018*.

  Bạn xem hướng dẫn ở đây: http://www.xuatnhapcanh.com/threads/huong-dn-tra-phi-nhp-cu-immigrant-fee-220-d-cap-the-xanh.28905/ Và ở đây:...

  19/11/17 lúc 11:25
 13. PhuongChau đã trả lời vào chủ đề [Hồ sơ F4] Hồ sơ F4 - Nhattien 411.

  Chào Nhattien 411, Đề nghị bạn đọc nội quy diễn đàn, cách post bài và đặt câu hỏi, ở đây. Rồi sẽ được giúp....

  19/11/17 lúc 11:16
 14. PhuongChau đã trả lời vào chủ đề [Hồ sơ F2A, 2B] Hồ sơ F2A - WAC1790409179.

  Bạn xem hướng dẫn ở đây: http://www.xuatnhapcanh.com/threads/s-an-sinh-xa-hi-va-the-cua-ban.29409/

  18/11/17 lúc 21:52