PhuongChau's Recent Activity

 1. PhuongChau đã trả lời vào chủ đề [Hồ sơ F1] Hồ sơ F1 - HCM2015642106.

  Đúng! Phải chịu khó chờ thêm thời gian nữa. Khi nào lịch visa đáo hạn, thì hồ sơ của bạn mới đến lượt được NVC xem xét thông báo để mở.

  26/9/17 lúc 16:02
 2. PhuongChau đã trả lời vào chủ đề [Hồ sơ F4] Hồ sơ F4 - HCM2009850138.

  Chào tungpham, Hồ sơ bạn hiện tại vẫn còn ở Trung tâm Chiếu khán Quốc gia NVC. Hiện nay diện visa F4 đang xem xét đến trước ngày...

  26/9/17 lúc 15:44
 3. PhuongChau đã trả lời vào chủ đề [Phỏng vấn thành công] Danh sách những thành viên diện visa F4 đã phỏng vấn thành công.

  Thành viên lacdung Hồ sơ F4 - HCM2005720076 Đã phỏng vấn thành công.

  26/9/17 lúc 11:58
 4. PhuongChau đã trả lời vào chủ đề [Phỏng vấn thành công] Danh sách những thành viên diện visa F4 đã phỏng vấn thành công.

  Thành viên ngocdung Hồ sơ F4 - HCM2010746081 Đã phỏng vấn thành công.

  26/9/17 lúc 11:52
 5. PhuongChau đã trả lời vào chủ đề [Phỏng vấn thành công] Danh sách những thành viên diện visa F4 đã phỏng vấn thành công.

  Thành viên lanbinhnguyenha Hồ sơ F4 - HCM2009549146 Đã phỏng vấn thành công.

  26/9/17 lúc 11:49
 6. PhuongChau đã trả lời vào chủ đề [Phỏng vấn thành công] Danh sách những thành viên diện visa F4 đã phỏng vấn thành công.

  Thành viên birain2012 Hồ sơ F4 - HCM2009696204 Đã phỏng vấn thành công.

  26/9/17 lúc 11:40
 7. PhuongChau đã trả lời vào chủ đề [Phỏng vấn thành công] Danh sách những thành viên diện visa F4 đã phỏng vấn thành công.

  Thành viên tdpham Hồ sơ F4 - HCM2006811009 Đã phỏng vấn thành công.

  26/9/17 lúc 11:32
 8. PhuongChau đã trả lời vào chủ đề [Phỏng vấn thành công] Danh sách những thành viên diện visa F4 đã phỏng vấn thành công.

  Thành viên minhkiet1998 Hồ sơ F4 - HCM2004521019 & HCM2005737055 Đã phỏng vấn thành công.

  26/9/17 lúc 11:26
 9. PhuongChau đã trả lời vào chủ đề [Phỏng vấn thành công] Danh sách những thành viên diện visa F4 đã phỏng vấn thành công.

  Thành viên hieubody Hồ sơ F4 - HCM2006727072 Đã phỏng vấn thành công.

  26/9/17 lúc 11:17
 10. PhuongChau đã trả lời vào chủ đề [Phỏng vấn thành công] Danh sách những thành viên diện visa F4 đã phỏng vấn thành công.

  Thành viên uyenbii Hồ sơ F4 - HCM2005731024 Đã phỏng vấn thành công.

  26/9/17 lúc 11:12
 11. PhuongChau đã trả lời vào chủ đề [Phỏng vấn thành công] Danh sách những thành viên diện visa F4 đã phỏng vấn thành công.

  Thành viên lonely Hồ sơ F4 - HCM2002515417 Đã phỏng vấn thành công.

  26/9/17 lúc 11:10
 12. PhuongChau đã trả lời vào chủ đề [Phỏng vấn thành công] Danh sách những thành viên diện visa F4 đã phỏng vấn thành công.

  Thành viên wankin Hồ sơ F4 - HCM2009731072 Đã phỏng vấn thành công.

  26/9/17 lúc 11:04
 13. PhuongChau đã trả lời vào chủ đề [Phỏng vấn thành công] Danh sách những thành viên diện visa F4 đã phỏng vấn thành công.

  Thành viên phan thi bach hue Hồ sơ F4 - HCM2005778113 Đã phỏng vấn thành công.

  26/9/17 lúc 10:54
 14. PhuongChau đã trả lời vào chủ đề [Phỏng vấn thành công] Danh sách những thành viên diện visa F4 đã phỏng vấn thành công.

  Thành viên quanhan Hồ sơ F4 - HCM2005758043 Đã phỏng vấn thành công.

  26/9/17 lúc 10:44
 15. PhuongChau đã trả lời vào chủ đề [Phỏng vấn thành công] Danh sách những thành viên diện visa F4 đã phỏng vấn thành công.

  Thành viên pquy97 Hồ sơ F4 - HCM2005713117 Đã phỏng vấn thành công.

  26/9/17 lúc 10:42