HƯỚNG DẪN XNC Cách tính tuổi CSPA

Thảo luận trong 'Hướng dẫn tính tuổi CSPA' bắt đầu bởi PhuongChau, 19/2/17.

By PhuongChau on 19/2/17 lúc 19:36
 1. PhuongChau

  PhuongChau Ban Quản trị

  Đạo luật CSPA bắt đầu có hiệu lực từ ngày 6 tháng 8, 2002 và được áp dụng chỉ khi thỏa một trong những điều kiện sau:
  1. Hồ sơ bảo lãnh thị thực nhập cư được chấp thuận ngay/sau ngày 06/08/2002, hoặc;
  2. Đương đơn bị quá tuổi ngay/sau ngày 06/08/2002 (được hưởng thêm 45 ngày), hoặc;
  3. Đương đơn đã bị quá tuổi trước ngày 06/08/2002 nhưng đã nộp đơn xin thị thực trước khi quá tuổi, và bị từ chối theo điều khoản 221 (g).

  Thông tin cần thiết:
  1. Ngày ưu tiên của hồ sơ Priority Date.
  2. Ngày hồ sơ được USCIS chấp thuận Approval Date.
  3. Ngày hồ sơ đến lượt giải quyết.
  4. Ngày, tháng, năm sinh của đứa trẻ.

  Cách tính:
  5. Thời gian hồ sơ bị trì hoản: Lấy ngày chấp thuận trừ ngày ưu tiên (số 2 trừ số 1).
  6. Tuổi khi được giải quyết: Lấy ngày hồ sơ đến lượt giải quyết trừ ngày sinh (số 4 trừ số 3).
  7. Tuổi CSPA: Lấy số 6 trừ số 5.

  Nhận xét:
  . Nếu tuổi CSPA đúng hoặc dưới 21 tuổi, thì đủ điều kiện đi theo gia đình.
  . Hồ sơ nào có thời gian chờ đợi càng lâu, thì càng có lợi cho việc tính tuổi CSPA.

  Bấm vào đây để tính tuổi CSPA
   

Bình luận

Thảo luận trong 'Hướng dẫn tính tuổi CSPA' bắt đầu bởi PhuongChau, 19/2/17.

Chia sẻ trang này