Chuyển đổi thẻ xanh 2 năm thành 10 năm

Thảo luận trong 'TỔNG HỢP NHỮNG BÀI VIẾT - TRAN, P (YHD)' bắt đầu bởi Thành, 11/2/15.

 1. Thành

  Thành Thích đủ thứ ...

  Đương đơn phải nộp đơn I-751 để chuyển đổi thẻ xanh 2 năm thành 10 năm trong vòng 90 ngày trước khi thẻ xanh 2 năm hết hạn (ngày hết hạn có ghi trên thẻ xanh 2 năm).

  Chú ý: Vì lý do mẫu đơn có thể thay đổi bất cứ lúc nào nên:

  1. Vào đúng website để dowwnload mẫu đơn mới nhất.

  2. Đọc kỹ hướng dẫn (instruction) trước khi điền đơn.

  3. Trong hướng dẫn có ghi rõ các giấy tờ cần thiết, bằng chứng nộp theo đơn, lệ phí, địa chỉ gởi đơn.

  Dưới đây là link dẫn đến website của USCIS để bạn có thể download mẫu đơn I-751 hiện hành và nhớ đọc kỹ hướng dẫn: giấy tờ, bằng chứng, địa chỉ, lệ phí... trước khi điền và nộp đơn I-751.

  Download mẫu đơn I-751
  http://www.uscis.gov/…/menuitem.5af9bb95919f35e66f6141765…/…
  ...

  Bạn sẽ trở thành thường trú nhân (Conditional Resident hay viết tắt là CR) có điều kiện nếu bạn kết hôn với môt công dân hay với một thường trú nhân Hoa Kỳ chưa đến 2 năm khi bạn đặt chân đến Hoa Kỳ hay khi bạn được chấp thuận tình trạng thường trú nhân.

  Thường trú nhân có điều kiện có quyền lợi hay trách nhiệm giống như một thường trú nhân.

  Khi bạn được chấp thuận tình trạng thường trú nhân có điều kiện, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) sẽ cho bạn biết về các điều kiện áp dụng cho tình trạng thường trú của bạn, các điều kiện để xin loại bỏ những điều kiện thường trú và chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn không nộp đơn xin loại bỏ điều kiện thường trú.

  Thông thường, bạn và và người hôn phối phải cùng nộp mẫu đơn I-751 (Petition to Remove the Conditions on Residence) để xin loại bỏ các điều kiện áp dụng cho tình trạng thường trú nhân của mình trong vòng 90 ngày trước khi đến thời hạn hai năm kể từ ngày bạn trở thành thường trú nhân có điều kiện. Nếu bạn không nộp đơn đúng thời hạn, bạn có thể mất tình trạng nhập cư của mình và bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ.

  Nếu bạn nộp đơn sớm quá, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) sẽ gởi đơn trở lại cho bạn.

  Nếu không còn kết hôn với người phối ngẫu nữa, hoặc nếu người phối ngẫu đã ngược đãi bạn thì bạn thể tự mình nộp mẫu đơn I-751. Trong những trường hợp này, bạn có thể nộp mẫu đơn I-751 bất cứ lúc nào sau khi đã được chấp thuận tình trạng thường trú nhân có điều kiện, nhưng trước khi bị trục xuất.

  Nếu bạn nộp mẫu đơn I-751 đúng thời hạn, USCIS sẽ gia hạn thêm tình trạng thường trú có điều kiện của bạn đến 12 tháng. Trong thời gian này, USCIS sẽ duyệt xét đơn xin bạn.

  Bạn có thể nộp đơn I-751 dầu ở ngoài Hoa Kỳ. Tuy nhiên, bạn phải trở lại Hoa Kỳ với con cái và người hôn phối để tham dự buổi phỏng vấn theo yêu cầu.
  Giấy tờ nộp kèm theo đơn I-751 gồm có:

  - Bản sao hai mặt của mẫu I-551 (Thẻ xanh) của bạn và của những người con thường trú có điều kiện mà bạn khai trong đơn I-751.
  - Hai tấm hình của bạn và của những người con lệ thuộc vào bạn.

  - Chứng từ về hôn nhân thật của mình (thí dụ: giấy khai sanh của con chung, hợp đồng thuê mướn hay mua bán nhà đứng tên hai vợ chồng, tài khoản nhà băng hay tiết kiệm định kỳ có tên hai vợ chồng, giấy khai thuế chung hai người, bảo hiểm nhân thọ, xe hơi hay nhà cửa có tên hai vợ chồng, hình ảnh chụp chung hai người ở những thờI điểm khác nhau, v.v…)

  Bạn có thể nộp giấy tuyên thệ của ít nhất 2 người quen biết hai vợ chồng bạn từ ngày bạn được chấp thuận tình trạng thường trú nhân có điều kiện, biết rõ hôn nhân và quan hệ của hai vợ chồng bạn. Những người này có thể sẽ được mời làm chứng trước nhân viên của sở di trú về những thông tin cung cấp trong giấy tuyên thệ của họ. Giấy tuyên thệ phải chứa những thông tin sau đây về người đã làm giấy tuyên thệ: tên họ, địa chỉ, ngày và nơi sanh, quan hệ với hai vợ chồng bạn, thông tin đầy đủ cùng chi tiết giải thích tại sao họ biết hai vợ chồng bạn

  Nếu bạn và người hôn phối cùng nộp đơn I-751 thì đơn I-751 phải được ký bởi hai vợ chồng bạn.

  Nếu người hôn phối của bạn đã qua đời thì bạn nộp kèm theo giấy chứng tử của người hôn phối.

  Nếu hôn nhân của bạn chấm dứt không phải do lý do người hôn phối qua đời thì bạn phải nộp kèm theo giấy ly hôn và chứng từ về hôn nhân chân thật của bạn. Nếu bạn đang ở trong tình trạng chờ tòa xét xử việc kiện ly hôn, bạn không thể xin nộp đơn I-751 một mình bạn dựa trên hôn nhân chân thật. Sau khi có quyết định ly hôn của tòa, bạn có thể tự nộp đơn I-751. Trong trường hợp nộp đơn I-751 không đúng thời hạn, bạn có thể kèm theo chứng từ không phải lỗi ở bạn.

  Nếu bạn là nạn nhân của việc ngược đãi hay bạo hành trong gia đình thì bạn nộp kèm theo chứng từ về hôn nhân chân thật của bạn, chứng từ về sự ngược đãi hay bạo hành (như báo cáo hay tường trình của cảnh sát, quan tòa, bác sĩ, y tá, những người làm việc cho các cơ quan dịch vụ xã hội, giấy ly hôn do ngược đãi hay bạo hành, hình ảnh chụp những vết thương tích trên người bạn, chứng từ bạn tạm trú trong những nhà dành cho phụ nữ bị ngược đãi hay bạo hành, v.v…)

  Nếu bạn là nạn nhân của việc ngược đãi hay bạo hành trong gia đình, bạn có thể liên lạc với các tổ chức được thừa nhận cấp dịch vụ pro bono (miễn phí) và những người đại diện của các tổ chức này. Các văn phòng USCIS địa phương thường có sẵn danh sách của các tổ chức này.

  Bạn cũng có thể tìm sự trợ giúp thông qua Đường Dây Nóng Bạo Hành Gia Đình Quốc Gia (National Domestic Violence Hotline) theo số điện thoại: 1-800-799-7233 hoặc 1-800-787-3224 (dành cho người khiếm thính). Có cả dịch vụ trợ giúp bằng tiếng Tây Ban Nha và các thứ tiếng khác.

  Nếu bạn là người hôn phối hoặc con cái của công dân hay thường trú nhân Mỹ và bị người đó ngược đãi, đạo luật Chống Bạo Hành Phụ Nữ (Violence Against Women Act) cho phép bạn “tự đề nghị” hoặc tự nộp đơn để trở thành thường trú nhân. Để biết thông tin chi tiết, hãy
  xem trang web: http://uscis.gov/graphics/howdoi/battered.htm hoặc gọi đến Đường Dây Nóng Bạo Hành Gia Đình Quốc Gia.

  Nếu bạn nộp đơn I-751 một mình vì lý do việc mất tình trạng nhập cư của bạn và việc bạn bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ sẽ là sự gian khổ cùng cực (extreme hardship) đối với bạn, bạn phải nộp kèm những giấy tờ chứng minh rằng việc bạn bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ sẽ gây cho bạn nhiều gian khổ cùng cực hơn những người bị trục xuất khác. Những chứng từ này phải liên hệ đến những yếu tố xảy ra sau khi bạn trở thành thường trú nhân có điều kiện bởi USCIS chỉ xét những yếu tố xảy ra kể từ khi bạn trở thành thường trú nhân có điều kiện.

  Nếu bạn là một người con nộp đơn I-751 không cùng với cha mẹ, bạn phải viết thư giải thích lý do tại sao bạn lại nộp đơn riêng và bạn phải kèm theo giấy tờ biện minh cho trường hợp của bạn.

  Một vài tuần sau khi đã nộp đơn I-751, bạn sẽ nhận được Receipt Notice (giấy báo nhận hồ sơ). Đây là một văn kiện rất quan trọng. Giấy này gia hạn tình trạng thường trú có điều kiện của bạn thêm một năm trong lúc đơn của bạn chờ xét. Đó là tờ giấy duy nhất chứng minh tình trạng pháp lý của bạn cho đến khi đơn I-751 được chấp thuận. Tờ này có thể sử dụng để xin việc, đi du lịch ra khỏi Hoa Kỳ, v.v… Tuy vậy, bạn vẫn phải mang theo với bạn thẻ xanh đã hết hạn tại vì nó có hình bạn trên đó.

  Trước khi bạn đi du lịch ra khỏi Hoa Kỳ, bạn nên đến văn phòng USCIS địa phương với thẻ xanh hết hạn, giấy báo nhận hồ sơ và hộ chiếu của bạn. Họ sẽ đóng dấu I-551 lên hộ chiếu của bạn. Dấu đó là bằng chứng về tình trạng thường trú nhân của bạn và có hiệu lực thêm một năm.

  Giám đốc văn phòng USCIS địa phương sau khi xét đơn I-751 của bạn sẽ quyết định xem có phỏng vấn bạn hay không. Nếu họ hài lòng về những chứng từ của bạn thì họ có thể chấp thuận đơn I-751 mà bạn không cần phải trả qua cuộc phỏng vấn. Nếu không, họ sẽ hẹn ngày phỏng vấn hai vợ chồng bạn.
  Nếu bạn kết hôn với một công dân Hoa Kỳ và bạn vẫn còn sống chung vợ chồng với người đó thì bạn có thể nộp đơn xin nhập tịch nếu bạn hội đủ điều kiện 3 năm thường trú. Nếu lúc đó đơn I-751 vẫn chưa xét xong thì USCIS sẽ chỉ chấp thuận đơn xin nhập tịch của bạn sau khi đơn I-751 đã được chấp thuận.
   

Chia sẻ trang này