[Phỏng vấn thành công] Danh sách những thành viên diện visa F3 đã phỏng vấn thành công

Thảo luận trong 'LƯU TRỮ HỒ SƠ CỦA THÀNH VIÊN' bắt đầu bởi PhuongChau, 30/4/17.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
 1. PhuongChau

  PhuongChau Ban Quản trị

  Thành viên lee_laughing
  Hồ sơ F3 - HCM2010765157

  Đã phỏng vấn thành công.
   
 2. PhuongChau

  PhuongChau Ban Quản trị

  Thành viên buiminhtriet
  Hồ sơ F3 - HCM2010756057
  Đã phỏng vấn thành công.
   
 3. PhuongChau

  PhuongChau Ban Quản trị

  Thành viên dinhminhhieu
  Hồ sơ F3 - HCM2010752174

  Đã phỏng vấn thành công.
   
 4. PhuongChau

  PhuongChau Ban Quản trị

  Thành viên nhocino
  Hồ sơ F3 - HCM2005633091
  Đã phỏng vấn thành công.
   
 5. PhuongChau

  PhuongChau Ban Quản trị

  Thành viên ThùyTrang78
  Hồ sơ F3 - HCM2008717002
  Đã phỏng vấn thành công.
   
 6. PhuongChau

  PhuongChau Ban Quản trị

  Thành viên trancp2010
  Hồ sơ F3 - HCM2010521059

  Đã phỏng vấn thành công.
   
 7. PhuongChau

  PhuongChau Ban Quản trị

  Thành viên mytienle
  Hồ sơ F3 - HCM2005792094

  Đã phỏng vấn thành công.
   
 8. PhuongChau

  PhuongChau Ban Quản trị

  Thành viên trucle69
  Hồ sơ F3 - HCM2010534028

  Đã phỏng vấn thành công.
   
 9. PhuongChau

  PhuongChau Ban Quản trị

  Thành viên Doimuoilam
  Hồ sơ F3 - HCM2005800007

  Đã phỏng vấn thành công.
   
 10. PhuongChau

  PhuongChau Ban Quản trị

  Thành viên yellowboy
  Hồ sơ F3 - HCM2005807083

  Đã phỏng vấn thành công.
   
 11. PhuongChau

  PhuongChau Ban Quản trị

  Thành viên luntit
  Hồ sơ F3 - HCM2010520183

  Đã phỏng vấn thành công.
   
 12. PhuongChau

  PhuongChau Ban Quản trị

  Thành viên dokhoan55
  Hồ sơ F3 - HCM2009817348

  Đã phỏng vấn thành công.
   
 13. PhuongChau

  PhuongChau Ban Quản trị

  Thành viên hcm2010533216
  Hồ sơ F3 - HCM2010533216

  Đã phỏng vấn thành công.
   
 14. PhuongChau

  PhuongChau Ban Quản trị

  Thành viên thokut
  Hồ sơ F3 - HCM2005840149

  Đã phỏng vấn thành công.
   
 15. PhuongChau

  PhuongChau Ban Quản trị

  Thành viên huynh_nguyen512
  Hồ sơ F3 - HCM2005840150

  Đã phỏng vấn thành công.
   
 16. PhuongChau

  PhuongChau Ban Quản trị

  Thành viên duy11
  Hồ sơ F3 - HCM2010660127

  Đã phỏng vấn thành công.
   
 17. PhuongChau

  PhuongChau Ban Quản trị

  Thành viên Võ Hoàng Thế Phi
  Hồ sơ F3 - HCM2010702122

  Đã phỏng vấn thành công.
   
 18. PhuongChau

  PhuongChau Ban Quản trị

  Thành viên thoidinh
  Hồ sơ F3 - HCM2010660001
  Đã phỏng vấn thành công.
   
 19. PhuongChau

  PhuongChau Ban Quản trị

  Thành viên Mienguyen
  Hồ sơ F3 - HCM2009858053
  Đã phỏng vấn thành công.
   
 20. PhuongChau

  PhuongChau Ban Quản trị

  Thành viên vuho
  Hồ sơ F3 - HCM2005654181

  Đã phỏng vấn thành công.
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này