HƯỚNG DẪN XNC Giải thích về các thị thực

Thảo luận trong 'TỔNG HỢP CÁC HƯỚNG DẪN' bắt đầu bởi PhuongChau, 3/8/17.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
 1. PhuongChau

  PhuongChau Ban Quản trị

  Thị thực gồm các loại, được liệt kê như sau:
  . IR1/CR1: Người vợ/chồng đã kết hôn hợp pháp với công dân Hoa Kỳ. Do đó, hồ sơ bảo lãnh chỉ được mở sau khi có giấy chứng nhận kết hôn (hôn thú). Người bảo lãnh phải từ 18 tuổi trở lên và có tình trạng lưu trú ở Hoa Kỳ.
  . IR2/CR2: Con đẻ hay con riêng của vợ/chồng công dân Hoa Kỳ, con còn độc thân, dưới 21 tuổi.
  - Con riêng chỉ đủ điều kiện xin định cư nếu cuộc hôn nhân của cha/mẹ với người bảo lãnh được thiết lập trước khi người con riêng được 18 tuổi.
  - Mỗi đương đơn xin di dân phải được mở một hồ sơ bảo lãnh riêng.
  - Hồ sơ bảo lãnh không có đương đơn đi kèm.
  . IR5: Cha/mẹ đẻ hay cha/mẹ kế của công dân Hoa Kỳ.
  - Công dân Hoa Kỳ bảo lãnh hồ sơ phải từ 21 tuổi trở lên.
  - Cha/mẹ kế chỉ đủ điều kiện xin di dân khi cuộc hôn nhân của họ với cha/mẹ của người bảo lãnh được thiết lập trước khi người bảo lãnh được 18 tuổi.
  - Nếu đã được xin làm con nuôi hợp pháp, người bảo lãnh có thể không bảo lãnh được cho cha/mẹ đẻ.
  - Mỗi đương đơn xin di dân phải có một hồ sơ bảo lãnh riêng biệt.
  . K1: Hôn phu/Hôn thê của công dân Hoa Kỳ. Công dân Hoa Kỳ có thể nộp đơn xin bảo lãnh cho Hôn phu/Hôn thê nếu:
  - Cả hai đều có tình trạng hợp pháp để kết hôn;
  - Đương đơn phải kết hôn với người bảo lãnh trong vòng 90 ngày kể từ ngày người Hôn phu/Hôn thê đến Hoa Kỳ với thị thực Hôn phu/Hôn thê;
  - Người Hôn phu/Hôn thê, sẽ chuyển sang tình trạng lưu trú lâu dài ở Hoa Kỳ sau khi kết hôn với người bảo lãnh; và
  - Người bảo lãnh Hôn phu/Hôn thê, phải gặp gỡ trực tiếp trong vòng 2 hai năm vừa qua.
  - Con riêng còn độc thân, dưới 21 tuổi của Hôn phu/Hôn thê Công dân Hoa Kỳ có thể xin thị thực K2 theo hồ sơ bảo lãnh K1. Tên của (những) người con đó phải được ghi trong hồ sơ bảo lãnh.
  - Con của người Hôn phu/Hôn thê Công dân Hoa Kỳ K2 có thể đi cùng với cha/mẹ K1, hay đi theo sau trong vòng một năm kể từ ngày cha/mẹ K1 được cấp thị thực.
  - K3: Loại thị thực dành cho vợ/chồng của Công dân Hoa Kỳ. Trước tiên, người bảo lãnh cần mở một hồ sơ bảo lãnh di dân (Mẫu đơn Form I-130) cho mỗi đương đơn, sau đó mới mở thêm một hồ sơ bảo lãnh K3 (Mẫu đơn Form I-129F) cho vợ/chồng và con độc thân, dưới 21 tuổi của K3.
  - Đương đơn sẽ xin thị thực K3, và thị thực phải được cấp tại nước mà người bảo lãnh kết hôn với đương đơn xin thị thực.
  - Con của K3 có thể đến Hoa Kỳ bằng thị thực K4 với điều kiện đương đơn chính đã có thị thực K3, hay đang giữ tình trạng K3.
  - Không cần phải mở riêng một hồ sơ bảo lãnh (Mẫu đơn Form I-129F) cho con. Người con có thể cùng hồ sơ với đương đơn chính của hồ sơ bảo lãnh K3.
  . F1: Con còn độc thân của công dân Hoa Kỳ (bao gồm cả người phụ thuộc là con độc thân, dưới 21 tuổi nếu có). Đương đơn loại thị thực này phải giữ tình trạng độc thân. Nếu như đương đơn kết hôn, loại thị thực sẽ chuyển thành diện F3 (Con đã kết hôn của công dân Hoa Kỳ).
  . F2A: Vợ/chồng và con độc thân, dưới 21 tuổi của Thường trú nhân. Hồ sơ bảo lãnh có thể bao gồm vợ/chồng và con của Thường trú nhân. Tuy nhiên, khi người bảo lãnh nhập tịch Hoa Kỳ, mỗi người con sẽ cần có một hồ sơ riêng. Khi nhập quốc tịch, người bảo lãnh cần gởi bằng chứng nhập tịch của mình đến Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC) hay Lãnh sự quán (nếu hồ sơ đã chuyển về văn phòng chúng tôi).
  . V: Vợ/chồng và con độc thân, dưới 21 tuổi của Thường trú nhân có thể xin thị thực diện V với các điều kiện sau: - Hồ sơ bảo lãnh di dân (Mẫu đơn Form I-130) được mở trước hay vào ngày 21 tháng 12 năm 2000.
  - Hồ sơ bảo lãnh mở đã được 3 năm trở lên;
  - Hồ sơ chưa đến lượt giải quyết;
  - Đương đơn chưa được phỏng vấn hay chưa được xếp lịch phỏng vấn xin thị thực di dân;
  - Hồ sơ bảo lãnh chưa được chuyển đến Đại sứ/Lãnh sự quán Mỹ;
  - Đương đơn hội đủ điều kiện để xin thị thực di dân.
  . F2B: Con độc thân, trên 21 tuổi của Thường Trú Nhân (bao gồm cả người phụ thuộc là con độc thân, dưới 21 tuổi , nếu có). Lưu ý, hồ sơ bảo lãnh sẽ không còn hiệu lực nếu như đương đơn kết hôn trước ngày người bảo lãnh nhập tịch Hoa Kỳ.
  . F3: Con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ . Vợ/chồng và con độc thân dưới 21 tuổi của đương đơn được xin thị thực di dân theo hồ sơ bảo lãnh của đương đơn.
  . F4: Anh, chị, em của công dân Hoa Kỳ.
  - Người bảo lãnh (công dân Hoa Kỳ) phải từ 21 tuổi trở lên.
  - Vợ/chồng và con độc thân dưới 21 tuổi của đương đơn được xin thị thực di dân theo hồ sơ bảo lãnh của đương đơn.

  Nguồn: Xem tại đây
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này