HƯỚNG DẪN XNC Mẫu thư giải thích mối quan hệ với người đồng bảo trợ

Thảo luận trong 'TỔNG HỢP CÁC HƯỚNG DẪN' bắt đầu bởi PhuongChau, 25/10/17.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
 1. PhuongChau

  PhuongChau Ban Quản trị

  Đây là mẫu thư cam kết bảo trợ tài chính, dùng khi người đồng bảo trợ không có mối quan hệ trực hệ với người bảo lãnh. Thư phải có Công chứng của Văn phòng Luật sư (Notarization of the lawyer's office), hoặc công chứng viên (Notary Public).

  Phần giải thích mối quan hệ bạn ghi cụ thể theo mối quan hệ hiện tại giữa các đương đơn.
  Thí dụ: người đồng bảo trợ trước đây là đồng nghiệp/bạn hàng xóm/bạn thân, v.v... với người được bảo lãnh. Hoặc vợ của người bảo lãnh, và người đồng bảo trợ là anh chị em sui gia, là bạn bè... (phần mẫu thư giải thích này, được sử dụng cho nhiều hồ sơ của các diện visa).


  * Điền thông tin thích hợp vào những chữ màu đỏ.

  Consulate General of the United
  Immigrant visa Section
  Ho Chi Minh City, Vietnam.

  Tháng . . . năm . . . . . . .

  Dear Sir/Madam,

  My name: (Tên người đồng bảo trợ).
  Date of birth: (Tháng, ngày, năm sinh của người đồng bảo trợ).
  SSN: (Số An sinh Xã hội của người đồng bảo trợ).
  And my spouse’s name (Wife or hus band): (Tên vợ chồng của người đồng bảo trợ).
  Her (His) date of Birth: (Tháng, ngày, năm sinh, của vợ chồng người đồng bảo trợ).
  Address: (Địa chỉ của người đồng bảo trợ).
  Telephone: (Số điện thoại của người đồng bảo trợ).
  Email: (Email của người đồng bảo trợ).

  We are the only joint Sponsor for this application: (Nếu là người đồng bảo trợ duy nhất).

  NVC Case Number: HCMxxxxxxxxxx
  Preferece Category: F4 (F3......).
  Petitioner’s name: (Tên người bảo lãnh).
  Date of Birth: (Tháng, ngày, năm sinh người được bảo lãnh).

  We hereby present to the immgration officer my explanation of the relationship between the principal applicant anh us.

  The principal applicant has been my friend (my colleague, my…) Since 19xx.

  We agree jointly lialle with the petitioner for the finacial support to sponsor the falmily
  mebers of the intending immigrant, who we mentioned in the form I-864 and I-864A.

  We swear an oath that the above explantion is true and correct.

  Yous Sincerely,

  NGUYEN, A VAN (Tên chồng).
  (Ký tên).


  NGUYEN, B THI (Tên vợ).
  (Ký tên).
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này